Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze d’argent daurat i esmalt

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
87
CRONOLOGIA
s. XVII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
26,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
26,5 cm
DIÀMETRE (CM)
16,5 cm (peu) / 9,5 cm (copa)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, gravat, daurat, esmaltat
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze de base circular bombada amb tija abalaustrada i nus en forma de gerra. Entre els motius gravats de tipologia floral de la base sobresurten quatre medallons amb restes d'esmalt de color vermell, verd i blaus, que dibuixaven unes flors. Al tronc o tija comença aprimat com si fos una peana per mostrar la gerra que fa de nus. En el nus es repeteixen els medallons, de tamany més petit, de la base però sense esmalts, o al menys no en queden restes. El tronc s'aprima de nou, i també de forma abalaustrada, fins arribar a la sotacopa on entre uns nervis o motllures marcats en relleu es disposen de nou quatre medallons, ara de forma vertical on també si veuen restes d'esmalt. La copa és de color daurat i llisa.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Caldria netejar-lo.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Ha perdut part dels esmalts.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS