Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze d’argent daurat amb quatre àgates

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
48
CRONOLOGIA
1943
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
18
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
18
DIÀMETRE (CM)
13,5 cm (peu) / 10,5 cm (copa)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, gravat, daurat, clavat
MATERIALS UTILITZATS
plata, àgates (calcedònia cornalina)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze de peu circular, amb un petit front on es repeteix entre dues motllures un fris de motiu geomètric. La base és llisa i sobre aquesta arrenca el tronc profusament decorat amb diferents motllurres repussades fins a arribar al nus central esfèric i on hi ha encastades les quatre àgates. Entre elles i en cisellat o gravat, ocupen l'espai uns entrallaços geomètrics. A la motllura de sota el nus hi ha la següent inscripció: SANGUIMS.MEI.HIC.EST.ENIM. A partir del nus el tronc, també profusament decorat, s'aprima fins a arribar a la base de la copa. Copa i sotacopa són completament llises. A sota el peu, s'hi pot llegir la següent inscripció: "V. Taberner, Obiol, Arbat, Sacerdoti Josepho M. Taberner, Collmir primum sacrum calcicem erogant, donant, offerunt 3-VIII 1943. Esglèsia Catedral de Girona. Ex-vot de JM. T.C. 15-IV-1990".
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
sí, veure descripció
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Serrahima
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Barcelona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació de Mn. Josep M. Taberner, canonge
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
Estudi d'identificació de pedres precioses (gemmes) del Tresor de la Catedral de Girona. Maite Garcia
NOTES I OBSERVACIONS