Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze barroc d’argent daurat

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
82
CRONOLOGIA
s. XVII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
26,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
26,5 cm
DIÀMETRE (CM)
16 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, gravat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze de peu mixtilini amb la base motllurada i superfície bombada amb una decoració repussada en la que sobresurten quatre conjunts dobles de caps d'angelets o querubins, entre els quals i dins una mena de decoració floro-vegetal s'hi mostren els atributs de la Passió de Crist: gerro, palangana, tovalloles, creu, llança i canya, tenalles, mantell i claus, alternant 3 querubins. El nus és abalaustrat de tres costats. En un dels medallons s'hi llegeix INRI. A la part de la sotacopa de nou s'hi repeteixen els motius-símbols de la Passió entre decoració floro-vegetal i caps de querubins, separant els diferents motius. La copa és llisa i de color més daurat que la resta. A dins la copa hi ha paperet amb el num. IEC 8391.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo, però li caldria neteja.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS