Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bust de Guillem de Montgrí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1112
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Còpia de guix
NOM DE L'OBJECTE
Còpia de guix bust de Guillem de Montgrí
MIDES
ALÇADA (CM)
49x28x53
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
49x28x53
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Guix fet a motlle
MATERIALS UTILITZATS
Guix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Guix fet a motlle
TEMA
DESCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS