Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
916
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
bossa de corporals
MIDES
ALÇADA (CM)
27,5 x 27,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
27,5 x 27,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil daurats i policromats, passamaneria, , aplicacions metàl·liques, cartó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bossa de corporals amb ànima de cartó a l'interior, revistida amb ras de seda de color de verda. Presenta ornamentació brodada amb fils daurats, policromats i amb aplicacions metàl·liques que dibuixa una grossa sanefa floral que ocupa les dues cares de la bossa. En la part central del vers hi ha brodat un gros medalló fistonejat amb una creu flordelisada. Passamaneria de cordó verd i botó aglanat daurat. En tot el contorn de la bossa cordonet daurat. Forro de color verd.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Està desfilada i ha perdut les borles dels quatre extrems i part del cordonet del contorn.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS