Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
382
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
bossa de corporals
MIDES
ALÇADA (CM)
22 x 22 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
22 x 22 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fil d'or i de plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bossa de corporals que forma part d'un tern que es composa de: 6 capes pluvials, 4 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 4 collarins, 1 cobrecalze, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Bossa de corporals amb ànima de cartó a l'interior, de seda de color gris amb una trama de fons de fil platejat i motius florals. Tot el contorn de la peça hi ha una sanefa brocada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motius en tot el tern). Aquesta decoració només ocupa l'anvers de la peça, el revers no té cap mena de decoració. Forro interior de color vermell. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però convindria guardar-lo en un espai adequat sense altres elements a sobre els brocats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS