Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bordó de plata

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
205
CRONOLOGIA
s. XV-XVI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
bordó
MIDES
ALÇADA (CM)
190 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
190 cm
DIÀMETRE (CM)
11,5 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, clavat, calat, incís
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bordó de plata. Tot el fust està profusament treballat amb cassetons romboïdals. La pinya o part superior de la peça, està formada per quatre grosses fulles d'acant entrelligades. Tot el conjunt acaba amb un coronament amb amb forma de petit pinacle.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut bisbe Bernat de Pau
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular. Cal millor la presentació, l'obra s'ha de subjectar d'alguna manera que no aguanti com ara el seu propi pes, ja que es pot deformar.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS