Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Basament petri

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1494
CRONOLOGIA
Primera meitat s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Element arquitectònic
NOM DE L'OBJECTE
Basement
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Cisellat
MATERIALS UTILITZATS
Pedra calcària nummulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Tipologia F. Basement compost per prismes geomètrics octogonals i parts circulars
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Guillem Bofill?
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Forma part de l'estructura de l'edifici.
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
No
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
2
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Detalls del molduratge a causa del desgast i impactes
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Projecte de documentació de David Moreno Garcia.