Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Arqueta àrab de vori i plata

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
79
CRONOLOGIA
s. XII-XIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte d'art
NOM DE L'OBJECTE
arqueta
MIDES
ALÇADA (CM)
22
LLARGADA (CM)
20
AMPLADA (CM)
22
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, vori, metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Arqueta de vori de base rectangular i una tapa tombada, treballada en fusta, coberta amb làmines de vori cantoneres, frontisses, nances i tanca metàl·lica. Les plaques de vori que cobreixen l'arqueta han estat clavades amb petits cilíndres també de vori, amb claus metàl·lics de punta rodona i amb cantoneres en forma de cap de serp també metàl·liques. Una d'aquestes plaques, la inferior del cantó dret del darrera s'ha perdut. L'arqueta té dues frontisses llargues, amb les puntes en forma de cap de serp, de forma semblant a les dues nances laterals que parteixen les cares laterals i a la de la tapa. Originàriment, l'arqueta estava policromada, avui poc visible. S'intueix que es tractava d'una ornamentació en forma d'arabesc, amb centres d'estrelles tancats dins cercles. Sabem que l'ornamentació amb plaques de plata repujada, amb els mateixos dibuixos que tenen les columnes del baldaquí de Girona i la creu de Vilabertran, li fou col·locada posteriorment, la qual cosa fa encara menys visible la primitiva ornamentació policromada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Ben conservada, estable tot i que com les altres li caldria netejar-la.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
0
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, -CALZADA, J., Catedral de Girona, Girona, 1979, p. 64 i 71 -"Exposición Internacional de Barcelona", sala XVII, núm. 2987, Arte y Decoración en España, tomo VII, lám. LXI -FERRANDIS TORRES, J., Marfiles hispano-árabes con decoración pintada, "Archivo Español de Arte", XVI, 1940-41, làm. XXXV, p. 165 -Catalunya Romànica, vol. XXIII, p. 159-160
NOTES I OBSERVACIONS