Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Antipendi del Cardenal Margarit

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
166
CRONOLOGIA
s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
frontal
MIDES
ALÇADA (CM)
77
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
77
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, teixit
MATERIALS UTILITZATS
vellut de seda, or, plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Frontal d’altar on predominen els tons daurats i blaus, dividit en tres parts: A la part central s’hi observa la Marededéu asseguda en un tro tripartit i envoltada per cinc àngels; dos àngels més flanquegen el tro i estan tocant un instrument de vent. A la mateixa alçada de la Verge hi ha dos àngels amb mans juntes en actitud d’oració. A la zona esquerra de la composició central, en primer terme, hi ha la figura del cardenal Margarit portant la mitra i la casulla; a la zona dreta, un àngel porta una plata on Jesús hi posa la mà. Ambdues parts laterals del frontal segueixen el mateix esquema: una corona amb un escut partit en pal; camper destra d’ocre i sinistra d’atzur amb un paó atzur. En el timbre es troba la mitra.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Antipendi del cardenal Margarit
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
3
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-GRAHIT, E. “Catalanes ilustres.- El Cardenal Margarit”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1884, núm. VIII. -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Vol. XX. Madrid: Plus-Ultra, 1956. p. 386 -MARTÍ, J.M. (Dir.) Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986. p. 235. -MARTÍN, R. 2001 “Antoni Guardia (?). Frontal del cardenal Margarit” in Natale, M. (ed), El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios entre Italia, Francia y españa en el siglo XV, Madrid: 476-480. -MARTÍN, R. 1990. L’antependium du Cardinal Margarit, CIETA-Bulletin, 68: 101-105 -VVAA. El Bisbe Margarit i la seva època. Girona: Universitat de Girona, 14-17 novembre 2006. -VVAA. El bisbe Margarit i la seva època. Fundació Caixa de Girona. Centre Cultural de Caixa de -Girona. Fontana d’Or. Ed. Fundació caixa Girona, 2006.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.