Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Ànima del baldaquí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1136
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Ànima de fusta
NOM DE L'OBJECTE
Ànima del baldaquí
MIDES
ALÇADA (CM)
278x157x50
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
278x157x50
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Tallat i esculpit
MATERIALS UTILITZATS
Fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Ànima d'orfebreria
DESCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS