Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Anell episcopal del bisbe Cartañà

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
40
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
anell
MIDES
ALÇADA (CM)
3
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
3
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, gravat, clavat
MATERIALS UTILITZATS
or, quars ametista
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Pedra preciosa lila subjectada pels quatre costats. A la resta decoració floro vegetal incisa. Anell amb motius cisellats als cantons (flors) i calats circulars (forats rodons).
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Mn. Salvador Coll explica que les alumnes de l'escola Pia (monges esculàpies que estaven a la pia almoina) li van regalar un anell al bisbe Cartañà, desconeixem, però, si era aquest o altre.