Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Anell episcopal

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2377
CRONOLOGIA
Inicis s. XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Anell
MIDES
ALÇADA (CM)
1,6x2,6x2,1
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
1,6x2,6x2,1
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa i encastat
MATERIALS UTILITZATS
Metall i gemma o vidre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Anell daurat amb una gran gemma o vidre vermell que ocupa tota la taula superior
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Episcopus Gerundensis 19-10-2008
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
L’estellera (taller de joies de Cardedeu)
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Per la caixa on va l’anell
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
5
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS